Jsme tu pro Vás.
Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.
více
Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.
více

Služby

Technické služby Zábřeh zajišťují čistší a hezčí vzhled našeho města.

Údržba zeleně

Úklid komunikací

Mobiliář města a dětská hřiště

Odpadové hospodářství

MSZ ZÁBŘEH

Údržba zeleně

Poskytované služby:

>>  údržba a sečení travnatých ploch
>>  zakládání a údržba květinových záhonů a okrasné zeleně
>>  ekologická likvidace nežádoucí vegetace
>>  řez živých plotů
>>  pěstební zásahy na vzrostlých dřevinách (zdravotní, bezpečnostní, udržovací)
>>  zakládání nových porostů dřevin a doplňování stávajících
>>  kácení stromů včetně frézování pařezů a štěpkování dřevní hmoty

>> odborné práce zajišťované certifikovaným arboristou

Úklid komunikací

Poskytované služby:

>>  zametání vozovek a chodníků pomocí silničních samosběrů
>>  kropení a mytí vozovek
>>  čištění ploch tlakovou vodou
>>  čištění dešťových vpustí
>>  údržba a úklid autobusových zastávek

Mobiliář města a dětská hřiště

Poskytované služby:

údržba a opravy stávajícího mobiliáře v majetku města mezi které patří:
>>  hřiště
>>  sportoviště
>>  pískoviště
>>  lavičky
>>  odpadkové koše

Odpadové hospodářství

Technické služby Zábřeh, zajišťují odpadové hospodářství pro město Zábřeh na základě obecně závazné vyhlášky  - viz odkaz: 
Vyhláška >>

Ke stažení

Přehledně vše v jednom dokumentu

Aktuality

Stalo se | Děje se

Svoz vánočních stromků

17.12.2019
Svoz vánočních stromků ve městě Zábřeh.

Mapa zimní údržby na rok 2019/2020

18.11.2019
Praktické informace o zimní údržbě komunikací ve městě Zábřeh.

Jak získat nádobu na bioodpad?

27.09.2019
Nádobu na bioodpad může mít každý občan města Zábřeh.

Fotogalerie

Naše každodenní činnost - Naše práce nás baví.

Technické služby Zábřeh - údržba veřejné zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba veřejné zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba komunikacíTechnické služby Zábřeh - svoz odpaduTechnické služby Zábřeh - svoz odpaduTechnické služby Zábřeh - údržba zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba zeleněTechnické služby Zábřeh - úklid komunikacíTechnické služby Zábřeh - úklid komunikacíTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - odpadové hospodářstvítechnické služby Zábřeh - údržba veřejné zeleně