Jsme tu pro Vás.
Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.
více
Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.
více

Služby

Technické služby Zábřeh zajišťují čistší a hezčí vzhled našeho města.

Údržba zeleně

Úklid komunikací

Mobiliář města a dětská hřiště

Odpadové hospodářství

MSZ ZÁBŘEH

Údržba zeleně

Poskytované služby:

>>  údržba a sečení travnatých ploch

>>  zakládání a údržba květinových záhonů a okrasné zeleně

>>  ekologická likvidace nežádoucí vegetace

>>  řez živých plotů

>>  pěstební zásahy na vzrostlých dřevinách (zdravotní, bezpečnostní, udržovací)

>>  zakládání nových porostů dřevin a doplňování stávajících

>>  kácení stromů včetně frézování pařezů a štěpkování dřevní hmoty

>> odborné práce zajišťované certifikovaným arboristou

Úklid komunikací

Poskytované služby:

>>  zametání vozovek a chodníků pomocí silničních samosběrů

>>  kropení a mytí vozovek

>>  čištění ploch tlakovou vodou

>>  čištění dešťových vpustí

>>  údržba a úklid autobusových zastávek

>>  zimní údržba komunikací

Mobiliář města a dětská hřiště

Poskytované služby:

údržba a opravy stávajícího mobiliáře v majetku města mezi které patří:
>>  hřiště
>>  sportoviště
>>  pískoviště
>>  lavičky
>>  odpadkové koše

Odpadové hospodářství

>>  Technické služby Zábřeh zajišťují odpadové hospodářství pro město Zábřeh na základě obecně závazné vyhlášky  - viz zde:  Vyhláška

>>  Vyhláška o místním poplatku za odpady

>>  Jak třídit

>>  Mapu a seznam kontejnerů na tříděný odpad najdete v mobilní aplikaci Třídění odpadu v Zábřehu n Mor

Ke stažení

Přehledně vše v jednom dokumentu

Aktuality

Stalo se | Děje se

Zahradník/ce

12.08.2021
Technické služby Zábřeh přijmou zahradníka/zahradnici

Jarní úklid a svoz bioodpadu v roce 2021

11.03.2021
Od 22. března bude probíhat jarní úklid města a od 9. dubna svoz bioodpadu...

Jak získat nádobu na bioodpad?

01.01.2021
Nádobu na bioodpad může mít každý občan města Zábřeh.

Fotogalerie

Naše každodenní činnost - Naše práce nás baví.

Technické služby Zábřeh - údržba veřejné zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba veřejné zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba komunikacíTechnické služby Zábřeh - svoz odpaduTechnické služby Zábřeh - svoz odpaduTechnické služby Zábřeh - údržba zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba zeleněTechnické služby Zábřeh - údržba zeleněTechnické služby Zábřeh - úklid komunikacíTechnické služby Zábřeh - úklid komunikacíTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - mobiliář městaTechnické služby Zábřeh - odpadové hospodářstvítechnické služby Zábřeh - údržba veřejné zeleně