Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.

Údržba komunikací a chodníků ve městě Zábřeh zahrnuje jak strojní čištění a zametání komunikací , tak i údržbu v zimním období v době od 1.11. do 31.3. Strojní údržba komunikací a chodníků probíhá s různou četností v závisloti na kategorii komunikací a chodníků.

Jarní úklid města 2020

Informace ke svozu biopopelnic a jarnímu úklidu města v roce 2020

Opatření proti šíření koronaviru COVID - 19

Důležitá opatření proti šíření koronaviru.

Svoz odpadů o Velikonocích 2020

Svoz odpadů v Zábřehu o velikonočních svátcích.

Jak získat nádobu na bioodpad?

Nádobu na bioodpad může mít každý občan města Zábřeh.