Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.

Údržba komunikací a chodníků ve městě Zábřeh zahrnuje jak strojní čištění a zametání komunikací , tak i údržbu v zimním období v době od 1.11. do 31.3. Strojní údržba komunikací a chodníků probíhá s různou četností v závisloti na kategorii komunikací a chodníků.

První blokové čištění komunikací

Blokové čištění ulic Bezručova, Žerotínov, Strejcova a Severovýchod.

Velikonoční výzdoba ve městě Zábřeh

Zaječí rodinka zdobí náměstí Osvobození města Zábřeh.

Jarní úklid města

Harmonogram přístavby kontejnerů ve městě.

Svoz Bio odpadů v roce 2019

Zahájení a harmonogram svozu Bio odpadu ve městě Zábřeh.