Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.

Údržba komunikací a chodníků ve městě Zábřeh zahrnuje jak strojní čištění a zametání komunikací , tak i údržbu v zimním období v době od 1.11. do 31.3. Strojní údržba komunikací a chodníků probíhá s různou četností v závisloti na kategorii komunikací a chodníků.

Blokové čištění 23.6.2021

Blokové čištění - Kozinova, ČSA a před elektrem Kalous

Zahradník/ce

Technické služby Zábřeh přijmou zahradníka/zahradnici

Řidič motorových vozidel

Technické služby Zábřeh přijmou řidiče

Svoz odpadu o svátcích

Svoz odpadu o svátcích 5.7. a 6.7. 2021

Jarní úklid a svoz bioodpadu v roce 2021

Od 22. března bude probíhat jarní úklid města a od 9. dubna svoz bioodpadu...

Jak získat nádobu na bioodpad?

Nádobu na bioodpad může mít každý občan města Zábřeh.