Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.

Údržba komunikací a chodníků ve městě Zábřeh zahrnuje jak strojní čištění a zametání komunikací , tak i údržbu v zimním období v době od 1.11. do 31.3. Strojní údržba komunikací a chodníků probíhá s různou četností v závisloti na kategorii komunikací a chodníků.

Svoz odpadu v období státního svátku

Svoz odpadu ve státní svátek 28. října ve městě Zábřeh.

Jak získat nádobu na bioodpad?

Nádobu na bioodpad může mít každý občan města Zábřeh.

Pracovník v sociálních službách

Přijmeme na DPP, DP pracovníka v sociálních službách.