Technické služby pro Vás udržují 393 716 m² chodníků a komunikací ve městě Zábřeh.

Údržba komunikací a chodníků ve městě Zábřeh zahrnuje jak strojní čištění a zametání komunikací , tak i údržbu v zimním období v době od 1.11. do 31.3. Strojní údržba komunikací a chodníků probíhá s různou četností v závisloti na kategorii komunikací a chodníků.

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků ve městě Zábřeh.

Mapa zimní údržby na rok 2019/2020

Praktické informace o zimní údržbě komunikací ve městě Zábřeh.

Jak získat nádobu na bioodpad?

Nádobu na bioodpad může mít každý občan města Zábřeh.