Jarní úklid města

V jarních měsících každoročně probíhá jarní úklid města, kdy v jsou v rámci úklidu přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad. Tyto kontejnery slouží pro bezplatné ukládání odpadu výhradně pro občany města Zábřeh. Harmonogram a stanoviště přístavby kontejnerů najdete v přílohách.

Technické služby Zábřeh p.o.

 

První blokové čištění komunikací

Blokové čištění ulic Bezručova, Žerotínov, Strejcova a Severovýchod.

Velikonoční výzdoba ve městě Zábřeh

Zaječí rodinka zdobí náměstí Osvobození města Zábřeh.

Svoz Bio odpadů v roce 2019

Zahájení a harmonogram svozu Bio odpadu ve městě Zábřeh.