Jak získat nádobu na bioodpad?

I ve městě Zábřeh funguje dlouhodobě systém svozu bioodpadu. Od roku 2012 jsou občanům města Zábřeh vydávány plastové zelené nádoby o objemu 240 l, které jsou následně z určených stanovišť vyváženy Technickými službami města Zábřeh. Svoz bioodpadu probíhá každoročně od dubna do listopadu, vždy 1x14 v pátek.

A jak můžete nádoby získat i Vy?

 Nádoby jsou vydávány na recepci firmy EKO servis Zábřeh s.r.o. Nutností je přinést sebou občanský průkaz a mít trvalý pobyt ve městě Zábřeh. Po zapsání do databáze vlastníků nádob na bioodpad a zaplacení jednorázového poplatku ve výši 400 Kč si nádobu ihned odvážíte domů. Vaše návštěva nezabere více jak 15 minut. Na jednu domácnost připadá jedna nádoba. 

 

Pokud máte další otázky, obraťte se na nás na čísle 583 411 317, děkujeme.

Blokové čištění 30.7.2021

Blokové čištění - Farní, Školská, náměstí Osvobození

Zahradník/ce

Technické služby Zábřeh přijmou zahradníka/zahradnici

Řidič motorových vozidel

Technické služby Zábřeh přijmou řidiče

Jarní úklid a svoz bioodpadu v roce 2021

Od 22. března bude probíhat jarní úklid města a od 9. dubna svoz bioodpadu...