Přívaly sněhu Technické služby Zábřeh nezaskočil

Sněhová nadílka vždy potěší děti i milovníky zimních sportů. Nicméně provoz města a pohyb po něm sníh významně omezuje. Údržbu komunikací při přívalech sněhu aktivně zajišťují s plnou možnou a dostupnou strojní i lidskou kapacitou Technické služby Zábřeh. „Na zimní údržbu chodníků a komunikací máme celkem 20 zaměstnanců, kteří během kritických týdnů nenaspí víc jak 3 hodiny denně. Pro údržbu využívají 12 strojů od traktorů s pluhem, multicár na posyp a plužení komunikaci až po nakladače,“ upřesnil ředitel technických služeb Milan Doubravský. Mechanismy pro zimní údržbu jsou připraveny v neustálé pracovní pohotovosti. Údržba chodníků a komunikací probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu stanoveném v Plánu zimní údržby, který je zveřejněn na webových stránkách města. „Součástí tohoto plánu je také výčet úseků silnic v majetku Olomouckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic, jejichž údržbu zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje,“ doplnil Doubravský. 

Jarní úklid města

Harmonogram přístavby kontejnerů ve městě.

Svoz Bio odpadů v roce 2019

Zahájení a harmonogram svozu Bio odpadu ve městě Zábřeh.