Jarní úklid města

V jarních měsících každoročně probíhá jarní úklid města, kdy v jsou v rámci úklidu přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad. Tyto kontejnery slouží pro bezplatné ukládání odpadu výhradně pro občany města Zábřeh. Harmonogram a stanoviště přístavby kontejnerů najdete v přílohách.

Technické služby Zábřeh p.o.